contact  | nieuws sitemap  |  jobs  |  start
facebook twitter linkedin

Het PZ H. Familie investeert in zijn medewerkers

iip

Het PZ H. Familie draagt sinds 2006 het fel begeerde ‘Investors in People’ label. Bovendien was het PZ H. Familie het eerste ziekenhuis in België met het label ‘Investors in People’.
Vanuit onze overtuiging dat onze medewerkers het verschil maken is het investeren in menselijk kapitaal een blijvende must. Vanuit onze missie “mensen centraal in zorg” stellen we dus in de praktijk ook de medewerker centraal. Geen loze woorden in het PZ H. Familie.

Wat betekent Investors in People?

Het label ‘Investors in People’ (kortweg IiP) is een internationale onderscheiding voor organisaties die investeren in de groei en ontwikkeling van hun medewerkers als hefboom tot de vooruitgang van de organisatie. Daarbij is het belangrijk dat de doelstellingen en de strategie van de organisatie én de ontwikkeling van de medewerkers op elkaar afgestemd zijn.

Niet zomaar een label

Om het label te behalen moet een organisatie driejaarlijks kunnen aantonen dat zij voldoet aan de IiP- standaard. Dit is een model waarbij aan de hand van 10 indicatoren en 39 bewijzen getoetst wordt hoe de organisatie scoort op items als inspraak in strategie en beleid, een goed onderbouwd vormingsbeleid, een duidelijke visie op leidinggeven, erkenning en waardering van medewerkers, evaluatie van de geleverde inspanningen, …

Het is de mening van de medewerker die telt

Tijdens het driejaarlijks onderzoek waarin wordt nagegaan of de organisatie het label nog waard is, interviewt de IiP-assessor steekproefsgewijs een aantal medewerkers en gaat op deze manier na of aan de standaard voldaan wordt. Het is dus niet voldoende om een aantal procedures of een handboek te kunnen voorleggen: medewerkers moeten zelf van op de werkvloer kunnen getuigen dat er aan de vereiste indicatoren en bewijzen gewerkt werd.

Naar een steeds betere personeelszorg

IiP is een continu verbetermodel en van een IiP-organisatie wordt gevraagd dat zij voortdurend verder werkt aan steeds betere personeelszorg. Om de drie jaar wordt immers via een nieuw assessment nagegaan of de organisatie blijvend vooruitgang boekt en de titel ‘Investors in People’ mag blijven dragen.