Pyschosenzorg en resocialisatie


"De Boeg" staat letterlijk voor de voorsteven van het schip die een scherpe lijn door het water trekt. De Boeg van de ijsbreker maakt los wat vast zit. Die scherpe, duidelijke lijn staat voor de duidelijke structuur die we bieden in deze leefgroep.


Doelgroep


Personen met een psychotische - en/of stemmingsproblematiek. Ook mensen met autistiforme kenmerken kunnen er terecht. Vaak is er een sociale kwetsbaarheid aanwezig.


Behandeldoelstellingen


Met behulp van een duidelijke structuur en een directieve aanpak stimuleren we een activering van de patiënt. We proberen de draagkracht te versterken door de eigen kwaliteiten te verkennen en reiken handvatten aan om beter te functioneren binnen de eigen sociale context. We beogen een optimale reïntegratie in de maatschappij.


Verantwoordelijke arts: Dr. L. Budiharto

Coördinator: E. Muylle

Psycholoog: I. Verschae

Sociale dienst: K. Delmeire en S. Vercruysse

Mensen centraal in zorg