Crisisopvang en diagnosestelling


"De Bolder" is een paal op de kade waaraan schepen zich tijdens hun tocht even kunnen aanleggen. De Bolder is het houvast en voorziet de mogelijkheid om een moment van veiligheid en rust in te bouwen tijdens de vaart. Op het vaste land kan de koers dat het schip zal varen verder uitgestippeld worden.


Doelgroep


Personen bij wie een intensieve begeleiding noodzakelijk is omwille van een crisis of bij wie men grondig wil observeren in functie van een diagnosestelling.In het kader van gedwongen opname kan men bij ons terecht voor een observatieperiode van 40 dagen.


Behandeldoelstellingen


In een gestructureerd en rustgevend kader worden de crisissituaties ondervangen. Vanuit een gedragstherapeutische benadering wordt ingespeeld op de noden door het aanbieden van een crisisopname, een korte behandeling of een gerichte doorverwijzing.


Verantwoordelijke arts: Dr. L. Budiharto

Afdelingsartsen: Dr. L. Budiharto en Dr. L. Vandenbussche

Coördinator: C. Dutoit

Psycholoog: J. Vandamme

Sociale dienst: V. De Coninck

Mensen centraal in zorg