Stemmings- en relatieproblemen


"De Kiel" vormt de ruggengraat van een schip. Het is een lange, meestal uit verschillende delen samengestelde houten balk. Zo zien we de vergelijking met het thuissysteem, dat ook bestaat uit verschillende elementen die samen een zekere homeostase nastreven.


Doelgroep


De Kiel is een opnameafdeling voor personen die te kampen hebben met emotionele en/of relationele problemen, met psychische destabilisatie tot gevolg. Hierdoor is het opnemen van dagdagelijkse taken binnen het gezin of werkcontext bemoeilijkt of tijdelijk niet meer mogelijk. Depressieve klachten en angstklachten staan vaak op de voorgrond. We bieden ook professionele ondersteuning aan mensen met persoonlijkheidsproblemen.


Behandeldoelstellingen


Aan de hand van een uitgebalanceerd therapeutisch aanbod streven we naar een zekere mate van persoonlijkheidsgroei bij de patiënten. Ook trachten we het inzicht te versterken in hun eigen problematiek, hetgeen kan leiden tot nieuwe perspectieven. Vanuit een ondersteunend therapeutisch klimaat leggen we o.a. de focus op zelfontplooiing, zelfzorg en emotiehantering. Binnen onze werking laten we ons inspireren door het systeemtheoretisch denkkader, gecombineerd met methodieken vanuit de cognitieve gedragstherapie.


Verantwoordelijke arts: Dr. S. De Wit

Afdelingsartsen: Dr. S. De Wit en Dr. K. Stuer 

Coördinator: S. Vermeersch

Psychologen: S. De Groote en V. Deschamps

Sociale dienst: G. Vuylsteke

Mensen centraal in zorg