Algemeen


Het PZ H. Familie is een psychiatrisch ziekenhuis in het hartje van Kortrijk. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de observatie en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen.

Het PZ H. Familie werd opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie uit Kortrijk en maakt deel uit van de Groep Zorg H. Familie vzw, een groep van voorzieningen actief in de geestelijke gezondheids- en ouderenzorg.


Aantal bedden


Volwassenpyschiatrie

  • 75 hospitalisatiebedden (A)
  • 15 plaatsen dagbehandeling (ad)

Kinder- en jeugdpsychiatrie (De Korbeel)

  • 21 hospitalisatiebedden (K)
  • 3 crisisbedden 
  • 1 plaats dagbehandeling (kd)
  • 5 plaatsen nachtbehandeling (kn)

Forensische jeugdpsychiatrie (De Patio)

  • 10 hospitalisatiebedden (For-K)


Artsen en medewerkers


Naast de 4 volwassenenpsychiaters en 5 kinder- en jeugdpsychiaters zijn er zo’n 240 medewerkers werkzaam in het psychiatrisch ziekenhuis. Zowel artsen als medewerkers zijn verzekerd met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid. De artsen vallen niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Met eventuele vragen over deze verzekeringen kan u terecht bij onze ombudsdienst.

De artsen zijn geconventioneerd waardoor de patiënt enkel de officiële tarieven zonder supplementen betaalt. Op de website van het RIZIV vindt u meer informatie inzake de vergunnings- of registratiestatus van de artsen.


Samenwerking


Het PZ H. Familie maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid West-Vlaanderen (www.psyzuid.be) in kader van ‘De gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’ (www.psy107.be). De Korbeel en De patio maken deel uit van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (www.wingg.be) in kader van ‘De gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ (www.psy0-18.be). Ter verwezenlijking van haar kernopdracht heeft het PZ H. Familie actieve samenwerkingsverbanden met diverse partners binnen de (geestelijke) gezondheids- en welzijnssector.

Mensen centraal in zorg