26/10/2017


In 2016 startte de Zorginspectie met een thematische inspectieronde rond vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) in alle kinder- en jeugdpsychiatrische diensten van Vlaanderen. Het inspectieverslag van ons ziekenhuis kan u hier raadplegen, evenals onze toelichting (klik hier) en onze visie op het omgaan met agressie (klik hier). 

Als ziekenhuis zijn wij er alvast van overtuigd dat de aandacht voor dit thema een dynamiek in gang zal zetten waarbij de sector én de Overheid zich als partners engageren om een verantwoord ethisch zorgbeleid te realiseren. Op de website van Zorgnet-Icuro (netwerk van zorgorganisaties) kan u de visienota rond dit thema nalezen en een zicht krijgen op zowel de engagementen vanuit de geestelijke gezondheidszorgsector als de noodzakelijke randvoorwaarden om deze engagementen te realiseren.     

“Als er mij iets niet aanstond, sloeg ik erop, riep ik naar iedereen en nog wat. Ik ben er eigenlijk echt niet trots op” 


Bekijk de getuigenis  van een jongere die behandeld werd in De Patio - de forensische jeugdpsychiatrische afdeling  van het PZ H. Familie te Kortrijk.Creativiteit en innovatie als hefbomen om vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) te beperken!

Lees hier het artikel gepubliceerd in GGazet, oktober 2017

Mensen centraal in zorg