Gegevensuitwisseling

PZ H Familie is aangesloten bij COZO (Collaboratief zorgplatform). Dit is een elektronisch platform dat het mogelijk maakt dat verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis)  waarmee u een therapeutische relatie hebt, informatie over u kunnen delen in het kader van de continuïteit van de zorg. Vooraleer informatie wordt gedeeld wordt de toestemming aan u gevraagd.

Hoe?

Bij opname in het ziekenhuis zal de maatschappelijk werker of arts nagaan of u uw toestemming al hebt  gegeven (bvb bij een vroegere opname in een algemeen ziekenhuis, bij de huisarts, of zelf via het e-health portaal of cozo-portaal).Indien u reeds uw toestemming heeft gegeven, hoeft u niets meer te doen. Indien u uw toestemming nog niet hebt  gegeven, dan krijgt u de nodige informatie en de vraag om tot dit systeem toe te treden.

Wat?

Met uw toestemming is het mogelijk dat uw verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis)   informatie kunnen opvragen.  Concreet worden de brieven  die opgemaakt worden bij opname en ontslag beschikbaar gesteld in het COZO-platform voor uw andere behandelaars.

U kunt ten allen tijde uw goedkeuring weer intrekken via uw huisarts, psychiater of via de cozo-website of e-healthportaal.

Meer informatie vindt u via de folder en op www.cozo.be


GDPR

Wat is GDPR?

GDPR, voluit de General Data Protection Regulation (of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), is een Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens. Deze wetgeving ... lees verder


Verwerking van persoonsgegevens

Via ons privacyreglement wensen wij u zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen het ziekenhuis wordt omgegaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Lees hier het volledige privacyreglement. 

Mensen centraal in zorg