KOPP-werking

Kind(eren) van een patiënt


Binnen het PZ H. Familie is er een KOPP-werking. KOPP is de afkorting van Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. Indien één of beide ouders te kampen hebben met psychiatrische problemen, kan een kind hiervan mogelijks gevolgen ondervinden. Daarom besteden we hieraan de nodige aandacht binnen onze werking. Wenst u hierover meer informatie, neem dan gerust contact op met een medewerker van de sociale dienst.  

Mensen centraal in zorg