Nazorg en revalidatie


Het PZ H. Familie biedt verschillende nazorgmogelijkheden aan, steeds op maat. Na een opname kan u als patiënt ambulant verder begeleid worden: bepaalde therapieën verder blijven volgen, op consultatie komen bij de psychiater of psycholoog, psychiatrische zorg in de thuissituatie, … De nazorg kan eventueel gecombineerd worden met werkhervatting.

Mensen centraal in zorg