Ons aanbod


Het PZ H. Familie is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van volwassenen met psychische moeilijkheden. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgvormen kunnen wij steeds zorg op maat bieden: consultatie bij een psychiater, volledige opname op een gespecialiseerde zorgafdeling, dagopname, specifieke nazorgprogramma's, psychiatrische zorg in de thuissituatie, enz.

Als patiënt wordt u steeds als mens in z’n  totaliteit benaderd dankzij ons multidisciplinair en gespecialiseerd behandelaanbod:


Farmacologische behandeling


De psychiater(s) stelt samen met u een behandelplan op waarin medicatie een belangrijke rol kan spelen. Bij vragen over medicatie kunt u steeds bij uw psychiater of het verplegend personeel terecht.


Psychotherapeutische behandeling


De psychotherapeutische behandeling is een belangrijke pijler in onze werking. Aan elke afdeling is naast een psychiater ook een psycholoog/psychotherapeut verbonden. Bovendien hebben vele verpleegkundigen ook een therapeutische opleiding gevolgd. Psychotherapie bestaat uit zowel individuele als groepssessies.


Medisch-somatische behandeling


"Een gezonde geest in een gezond lichaam" is een oude spreuk die de tand des tijds heeft doorstaan. Daarom besteden we ook tijdens uw behandeling aandacht aan uw lichamelijke gezondheid. De psychiater volgt samen met de arts-internist, die wekelijks consultaties houdt in ons ziekenhuis, uw lichamelijke klachten goed op.


Ergotherapeutische behandeling


Tijdens uw behandeling is er een ruim aanbod aan therapeutische activiteiten zoals muziektherapie, psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, relaxatietherapie, communicatietraining, geheugentraining, … Ook sport, bewegingstherapie en ontspannende activiteiten maken deel uit van het therapieprogramma.


Ondersteuning van het thuismilieu


Tijdens uw opname zorgt onze sociale dienst - samen met de andere teamleden - voor een optimale opvang van uw familieleden en wordt verkend hoe uw partner/familie betrokken kan worden in uw behandel- en herstelproces. De sociale dienst behartigt ook de goede voorbereiding en regeling van uw ontslag uit het ziekenhuis.


Morele, godsdienstige en filosofische begeleiding


Als patiënt kunt u steeds beroep doen op onze pastorale medewerkers, een vertegenwoordiger van de protestantse gemeenschap of op morele dienstverlening.


Mensen centraal in zorg