Kamerkeuze


Bij opname krijgt u een opnameformulier waarbij u een kamerkeuze kunt aanduiden. De aanwezige verpleegkundige overloopt samen met u dit opnameformulier en eventuele onduidelijkheden worden toegelicht. Wenst u meer informatie over de opnameverklaring, klik dan hier 

U kunt bij opname kiezen tussen verschillende kamertypes :

  • een gemeenschappelijke kamer
  • een tweepersoonskamer
  • een éénpersoonskamer
  • een comfortkamer (éénpersoonskamer met eigen badkamer)

Ondanks het feit dat we zoveel mogelijk rekening proberen te houden met uw keuze, kan het gebeuren dat we wegens een te drukke bezetting niet onmiddellijk aan uw vraag kunnen voldoen. Wij vragen hiervoor uw begrip en wijzen erop dat bij kamerherschikkingen op een later tijdstip eventueel wel aan uw keuze kan voldaan worden. Indien u echter tijdens het verloop van de behandeling voor een andere kamer kiest, dient u deze keuze te bevestigen door middel van een nieuw formulier. Wij willen benadrukken dat het verschil in prijs tussen de kamertypes enkel het grotere comfort en meer privacy omvat maar helemaal geen verschil maakt wat betreft de kwaliteit van zorg.


Welke elementen bepalen de verblijfskost


  • Een groot deel van de hospitalisatiekosten wordt door de ziekteverzekering gedekt. Het ziekenhuis regelt deze betaling rechtstreeks met de mutualiteit.
  • Overeenkomstig de wetgeving wordt een persoonlijke bijdrage aan de patiënt gevraagd, het zogenaamde ‘remgeld’.
  • Voor een comfortkamer en éénpersoonskamer wordt een kamersupplement aangerekend
  • Voor het verblijf, op eigen vraag, in een comfortkamer of een éénpersoonskamer wordt een bijkomend ereloon aangerekend voor de prestaties van de arts.

Deze elementen samen vormen de kostennota die maandelijks aan u wordt bezorgd. De betaling ervan kan verricht worden via de kasdienst of via overschrijving. Bij de opname zal u ter bevestiging van uw kamerkeuze een formulier worden voorgelegd ter ondertekening. Op dit formulier worden de bedragen van remgelden, supplementen en erelonen in detail vermeld.

Bereken zelf uw verblijfkost

Hier kan u uw persoonlijke bijdrage (“het remgeld”) berekenen voor een opname in het PZ H. Familie. Let wel: de berekende kostprijs geeft een indicatie en houdt geen garantie in voor het bedrag van de werkelijke factuur.

Duidt de soort opname aan:

Volledige opname
Dagopname

Mensen centraal in zorg