Opnameverloop


Bij opname meldt u zich op het afgesproken uur aan bij de receptie van het ziekenhuis. Een verpleegkundige zal u begeleiden naar uw afdeling. Eenmaal op de afdeling krijgt u de mogelijkheid om op verhaal te komen. Een verpleegkundige zal u in eerste instantie een luisterend oor bieden. Van de verpleegkundige krijgt u ook heel wat praktische informatie mee over het reilen en zeilen op de afdeling. Deze informatie kunt u nadien nog eens rustig nalezen in de opnamebrochure van het ziekenhuis of de opnamefolder van uw afdeling.

Nadat een aantal administratieve zaken in orde gebracht zijn, kunt u kennismaken met de rest van het personeel en de andere mensen die op uw afdeling in behandeling zijn. U krijgt een rondleiding doorheen uw afdeling/ziekenhuis.

Vervolgens komt uw behandelende psychiater langs en wordt de behandeling in overleg met u besproken. Tijdens de daaropvolgende dagen krijgt u het bezoek van de psycholoog van de afdeling om samen met u de doelstellingen van uw verblijf te overlopen en van start te gaan met de therapeutische gesprekken.Een medewerker van de sociale dienst zal u opzoeken om u - indien nodig- op weg te helpen met uw administratieve taken en om uw familie mee te helpen ondersteunen tijdens uw behandeling.De ergotherapeut van de afdeling zal samen met u het therapieprogramma overlopen zodat u weet welke activiteiten op de afdeling aangeboden worden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u steeds een beroep doen op het verpleegkundig personeel of de leden van het team.

Mensen centraal in zorg