Administratieve benodigdheden


 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • Naam en adres van de huisarts
 • Een overzicht van de medicatie die u momenteel neemt, opgemaakt door uw huisarts of verwijzende arts
 • Telefoonnummer van familie of van een contactpersoon
 • Buitenlandse patiënten brengen een formulier E 111 mee
 • Formulier van een hospitalisatieverzekering indien u die hebt
 • Attest van de mutualiteit indien u attestgebonden geneesmiddelen voorgeschreven krijgt (medicatie waarvoor een toelating van de geneesheer adviseur van het ziekenfonds vereist is).
 • Eventuele verwijsbrief van de verwijzende arts of instantie.
 • Indien u loontrekkende of zelfstandige bent, met recht op ziekte-uitkering, vergeet dan niet naast uw werkgever ook uw ziekenfonds op de hoogte te brengen van uw arbeidsongeschiktheid.


Persoonlijke benodigdheden


 • Toiletbenodigdheden
 • Persoonlijke kledij, jas, nachtkledij, …
 • Sportkledij & zwempak (bij eventuele deelname aan de psychomotorische therapie)
 • Eventueel uw leesbril en lectuur
 • Medicatie die u momenteel neemt
Mensen centraal in zorg