Tender: op weg naar werk


Mensen die moeilijk werk vinden om allerlei redenen worden in de werkwinkel begeleid in een gespecialiseerde trajectbegeleiding en –bepaling (GTB). In veel gevallen is dit echter niet voldoende en komen deze mensen toch niet aan de bak. Daarom werd Tender (Activeringszorg)  in het leven geroepen.Tender is een project van de VDAB. In dit project is er een tak ‘Zorg’ en een tak ‘Empowerment’ voorzien. Binnen de tak 'Zorg‘ worden mensen opgevolgd door een psycholoog van PZ Heilige Familie. Op vlak van gedachten, gevoelens, gedrag en motivatie wordt gekeken of er iets in de weg staat om een job te vinden. Indien mogelijk wordt dit aangepakt binnen de begeleiding, anders wordt er gericht doorverwezen.Op hetzelfde moment wordt binnen de tak ‘Empowerment’ bij Mentor Kortrijk nagegaan of er praktische obstakels in het dagdagelijks leven zijn. Zij kijken voor zinvolle dagbesteding, nodige opleidingen, huisvesting…. Ze peilen ook naar de verschillende interesses van de cliënt binnen het werkveld.Op geregelde tijdstippen zitten GTB, PZ Heilige Familie, Mentor en de cliënt samen om de verschillende stappen in de begeleiding te bespreken. Deze stappen moeten uiteindelijk leiden tot een stage van maximaal 520u. Met deze stage kunnen de cliënten binnen Tender met de nodige ondersteuning een positieve werkervaring opbouwen. Dit kan dan op de cv geplaatst worden. Op het einde van de begeleiding wordt een advies betreffende oriëntatie in het werkveld meegegeven.Binnen het ziekenhuis werden reeds 185 begeleidingen opstart waarin de cliënten 1 jaar worden opgevolgd.

Mensen centraal in zorg