Ziekenhuisreglement


Elke patiënt stapt bij opname in een behandelprogramma dat best aansluit bij de aanwezige problematiek. Concreet betekent dit dat de patiënten gedurende de duur van de opname op een afdeling samenleven met andere mensen.

Om de behandeling en het samenleven in het ziekenhuis en op de afdeling in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen zijn er ziekenhuisregels.

Het ziekenhuisreglement kan u hier vinden.

Mensen centraal in zorg