thuiszorg

Psychiatrische zorg in de thuissituatie De Fender

De Fender - Een fender is een beschermkussen dat bij het aanmeren van een boot gebruikt wordt om de boot te behoeden voor schade en als buffer dient om de schokken op te vangen. Met onze dienst bieden we ondersteuning in de thuissituatie bij moeilijke levensmomenten zodat de problemen niet verder toenemen en een ziekenhuisopname kan voorkomen of verkort worden.

doelgroep

We bieden deskundige psychiatrische hulpverlening aan in de thuissituatie voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

hoe?

De begeleiding verloopt via huisbezoeken die vooraf vastgelegd worden tussen cliënt en begeleider. Na contact met De Fender wordt een eerste gesprek gepland bij de cliënt thuis en wordt nagegaan of onze zorg aan de verwachtingen kan beantwoorden. Daarna wordt in team overlegd welke mogelijkheden er zijn om de begeleiding uit te bouwen.

behandeldoelstellingen

We willen de levenskwaliteit binnen de thuissituatie van zowel de cliënt als de directe leefomgeving verhogen. Via hulp van de PZT De Fender willen we de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie zo vlot mogelijk laten verlopen dan wel een opname voorkomen. 

We bieden:

  • psychosociale begeleiding
  • opvolging van het klinisch beeld
  • opvolging van de medicatie
  • bevorderen van de therapietrouw
  • aanreiken van psycho-educatie aan de cliënt en de omgeving
  • hulp bij het zoeken naar een zinvolle vrije tijds- of dagbesteding
  • verhogen van de zelfredzaamheid
  • hulp bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen, …

team

Het team bestaat uit twee psychiatrisch verpleegkundigen: Sandra Vlieghe en Kathy Gelap. Beiden beschikken over een stevige portie ervaring en genoten een gespecialiseerde opleiding in het begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij worden ondersteund door een multidisciplinair team met Dr. Budiharto als superviserend psychiater en Annelies Berckmoes als psychologe.

binnenkort een ziekenhuisschool in de korbeel

Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft extra geld vrijgemaakt voor ziekenhuisscholen. Zo kunnen de kinderen en jongeren van De Korbeel nog meer onderwijs genieten tijdens hun opname.
lees meer

wij werven aan

Komt u ons team van psychiaters versterken?
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
het anker
depressie en angststoornissen
de kiel
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer

Binnenkort een ziekenhuisschool in De Korbeel

Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft extra geld vrijgemaakt voor ziekenhuisscholen. Zo kunnen de kinderen en jongeren van De Korbeel nog meer onderwijs genieten tijdens hun opname.
lees meer

Wij werven aan

Komt u ons team van psychiaters versterken?
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
het anker
depressie en angststoornissen
de kiel
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer