Psychiatrie


Middaglezing huisartsenStudiedagen / symposiaTijdschriftenKwaliteit en patiëntveiligheidMens en organisatieAanbod vorming rond geestelijke gezondheidszorg


Door de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg staat de vermaatschappelijking van de zorg voor psychiatrische patiënten centraal.Er wordt hierbij sterk ingezet op het sneller detecteren van psychische en/of psychiatrische problemen,  naast het vroeg-interveniëren en sneller toeleiden naar gepaste zorg. De GGZ –actoren willen hierbij de partners op de eerste lijn zoveel mogelijk ondersteunen in deze opdracht.
Heb je een vraag naar vorming rond GGZ-thematieken (bv. rond omgaan met borderlinepatiënten, depressie bij ouderen, psychiatrische problematieken bij jongeren…)  dan kan je je wenden tot PZT Vesta. Alle GGZ-partners in Zuid-West-Vlaanderen hebben werk gemaakt van een oplijsting van hun vormingsaanbod rond GGZ-problematieken.De medewerkers van Vesta gaan dan op zoek naar de meest geschikte medewerker die de vorming op maat binnen jouw organisatie kan geven.
De kostprijs voor vorming is uniform voor de hele regio en bedraagt € 75 per uur of € 200 per dagdeel (inclusief verplaatsingskosten) . De medewerkers van Vesta kan je contacteren op het telefoonnummer 056/26.11.27, of op het GSM-nr 0498/52.41.73. Je kan hen ook bereiken via e-mail info@vestazwvl.be.

Mensen centraal in zorg