22/10/2017


De partners van het zorgtraject justitiële jongeren West- en Oost-Vlaanderen organiseren in kader van de 7e Actorenvergadering op 7 november een opendeurdag in de drie Oost- en West-Vlaamse IBE’s:

  • De Patio
  • De Branding
  • Yidam


Professionelen die meer wensen te weten over het reilen en zeilen in een IBE  krijgen de mogelijkheid om twee IBE’s te bezoeken op één dag waarbij ze uitleg zullen krijgen over de werking, methodieken, zorgopdrachten, therapie-aanbod, … Tevens wordt een rondleiding op de afdeling voorzien. 

Wegens de grote interesse zijn reeds alle plaatsen volzet.


“Wat is een Intensieve Behandeleenheid (IBE)? Waar kan welke jongere terecht en met welke problematiek? Wie kan waar aanmelden? Wat zijn de eigenheden van elke Intensieve Behandeleenheid (IBE)? Hoe ziet een IBE er dan uit?”

Vele vragen die vermoedelijk wel eens in gedachten opgekomen zijn bij partners die willen doorverwijzen of hulpverleners die over een IBE hoorden. Daarom heten de 3 IBE’s u van harte welkom op hun afdeling.
Iedere IBE zal uitleg geven over zijn werking. Het therapeutisch aanbod, de gebruikte methodes, het aanbod van verschillende zorgopdrachten,… zullen aan bod komen. Kortom een toelichting over de werking van de IBE in zijn totaliteit en dit vanuit ieder IBE met zijn eigen accenten.
Na de uitleg wordt u een rondleiding op de afdeling aangeboden.

“Hoe moet of zal het nu verder gaan met de IBE’s?”
Ook daarover gaan we graag met u na de rondleiding in gesprek, met de mogelijkheid voor het stellen van vragen.


Bekijk enkele foto's

Mensen centraal in zorg