twee accreditaties, met een europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en de 5 afdelingen van De Bolster (Beschut Wonen De Bolster Kortrijk, Activiteitencentrum TrACee, Arbeidszorgcentrum Domino, Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta en Psychosociaal revalidatiecentrum De MaRe).

“De Bolster staat al meer dan 25 jaar garant voor kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West-Vlaanderen. Als organisatie die deel uitmaakt van Groep Zorg H. Familie zijn we altijd gedreven geweest in het organiseren van warme en herstelgerichte zorg waarin de mens centraal staat. Nu wordt onze inzet beloond met een accreditatie door Qualicor Europe. Samen met alle medewerkers uit onze organisatie hebben we ons intensief voorbereid op deze audit. We zijn trots om, binnen onze specialisatie, de eerste organisatie in Europa te zijn die deze fantastische prestatie neerzet.” zeggen John Deloof, kwaliteitscoördinator en Rita Wietendaele, coördinator van De Bolster.

Eerder behaalde psychiatrisch ziekenhuis H. Familie in 2016 als eerste psychiatrisch ziekenhuis in de Benelux het zelfde kwaliteitslabel voor het volledige ziekenhuis. “Binnen het ziekenhuis heerst er een cultuur van voortdurende verbetering van kwaliteit en veiligheid in functie van de patiënten, medewerkers en bezoekers. Daarom kozen we dit jaar opnieuw voor een externe audit door Qualicor Europe met alweer een prachtig resultaat. Dit door de enthousiaste inzet van onze teams en de medewerking van de patiënten.” vertellen Virginie Meesseman, kwaliteitscoördinator en Olivier Peene, algemeen directeur van het ziekenhuis.

Tijdens de audit werd er op alle afdelingen langsgegaan om met medewerkers te praten over hun dagelijkse activiteiten. “Aanvankelijk had ik wel wat zenuwen, maar dit was nergens voor nodig. Het was een open gesprek over wat wij binnen onze werking doen en wat onze meerwaarde is. Ik voelde me echt gewaardeerd in plaats van gecontroleerd.” zegt Tessa Byn, herstelondersteuner en arbeidscoach binnen De Bolster. Ook cliënten van de verschillende afdelingen werden bevraagd tijdens deze audit; “Het is een hele eer om als cliënt te worden bevraagd. Er werd zeer respectvol met ons omgegaan” zegt een cliënte uit het activiteitencentrum.

“Zowel psychiatrisch ziekenhuis H. Familie als De Bolster kregen mooie complimenten voor de betrokkenheid van patiënten/cliënten en de persoonsgerichte zorg, voor duurzaamheid op ethisch en ecologisch vlak, de integratie van diverse diensten binnen een ruimer zorgtraject en de open cultuur en communicatie. We zijn bijzonder blij dat de dagelijkse inspanningen van medewerkers bekroond worden met dit resultaat.” aldus Kristof Vankeirsbilck, algemeen directeur Groep Zorg H. Familie.

Kortom, bij Groep Zorg H. Familie ben je in veilige handen en kan je rekenen op kwalitatief hoogstaande zorg.