werken aan
uw toekomst

In het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie in het centrum van Kortrijk behandelen we volwassenen met diverse psychische kwetsbaarheden in residentiële en ambulante zorg-programma’s. 

We zijn trots op onze kleinschaligheid, maar pakken graag uit met onze grote expertise in een breed scala van behandelingen. Medewerkers en artsen streven naar een persoonlijke aanpak om samen te werken aan uw herstel en toekomst. 

PZ H. Familie maakt deel uit van Groep Zorg H. Familie die in West-Vlaanderen een sterke uitbouw heeft en actief is in ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Dagelijks zijn 800 medewerkers binnen de groep in de weer met het welzijn en de gezondheid van meer dan 1.000 bewoners en patiënten, verbonden door een gemeenschappelijk, hoger doel: de levenskwaliteit optimaliseren door mensen in onze zorg centraal te stellen. Groep Zorg verbindt en maakt sterk.

zorgvisie

Het PZ H. Familie is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van volwassenen met psychische moeilijkheden. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgvormen kunnen wij steeds zorg op maat bieden.

lees meer

zorgprogramma's

Zorg op maat en expertise staan centraal. Daarom biedt het PZ H. Familie verschillende gespecialiseerde zorgprogramma's aan.   

lees meer

Zorgvormen

raadplegingen

U kan bij onze psychiaters terecht voor zowel diagnosestelling als behandeling. Behandeling via raadplegingen bestaat uit een combinatie van farmacotherapie (medicatie) en psychotherapie. Zowel nieuwe patiënten als patiënten die verdere behandeling nodig hebben na een opname kunnen terecht bij onze psychiaters.

lees meer

opname

Indien het psychisch lijden ernstig is, kan een opname aangewezen zijn. Ons ziekenhuis beschikt over vijf zorgafdelingen met een multidisciplinair behandelaanbod, elk gespecialiseerd in de behandeling van een bepaalde psychische kwetsbaarheid. 

lees meer

dagtherapie

Dit aanbod staat open voor patiënten bij wie een volledige opname niet aangewezen is dan wel voor patiënten die na een opname verdere behandeling nodig hebben. Patiënten in dagtherapie sluiten overdag aan bij één van onze zorgprogramma's die gespecialiseerd zijn in de multidisciplinaire behandeling van een bepaalde psychische kwetsbaarheid. 

lees meer

thuiszorg

Het mobiel team ‘De Fender’ biedt deskundige psychiatrische hulpverlening aan in de thuissituatie voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Dit kan zowel na een opname in ons ziekenhuis als tijdens een ambulant behandelingstraject bij de psychiater.

lees meer

het team is erg respectvol, beschikbaar, voelt als veilig aan

Anoniem - Kortrijk

mooi therapie-aanbod, terugvalpreventie is heel dankbaar

Patiënt - Zwevegem

hier wordt men als mens benaderd. proficiat!

Ex-patiënt - Kortrijk

ik heb veel aan de diepgaande gesprekken met de psychologe. ik krijg antwoorden waarmee ik aan de slag kan. ik leer mijn eigen emoties toe te laten en ermee om te gaan

Mieke C. -

de zorgmedewerkers maakten tijd voor mij. de hele context werd in kaart gebracht.

Elke V. L. -

Het team is erg respectvol, beschikbaar, voelt als veilig aan

Anoniem - Kortrijk

Mooi therapie-aanbod, terugvalpreventie is heel dankbaar

Patiënt - Zwevegem

Hier wordt men als mens benaderd. Proficiat!

Ex-patiënt - Kortrijk

Ik heb veel aan de diepgaande gesprekken met de psychologe. Ik krijg antwoorden waarmee ik aan de slag kan. Ik leer mijn eigen emoties toe te laten en ermee om te gaan

Mieke C. -

De zorgmedewerkers maakten tijd voor mij. De hele context werd in kaart gebracht.

Elke V. L. -

binnenkort een ziekenhuisschool in de korbeel

Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft extra geld vrijgemaakt voor ziekenhuisscholen. Zo kunnen de kinderen en jongeren van De Korbeel nog meer onderwijs genieten tijdens hun opname.
lees meer

wij werven aan

Komt u ons team van psychiaters versterken?
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
het anker
depressie en angststoornissen
de kiel
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer

Binnenkort een ziekenhuisschool in De Korbeel

Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft extra geld vrijgemaakt voor ziekenhuisscholen. Zo kunnen de kinderen en jongeren van De Korbeel nog meer onderwijs genieten tijdens hun opname.
lees meer

Wij werven aan

Komt u ons team van psychiaters versterken?
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
het anker
depressie en angststoornissen
de kiel
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer