zorgprogramma's

Zorg op maat en expertise staan centraal. Daarom biedt het PZ H. Familie verschillende gespecialiseerde zorgprogramma's aan. Door deze specialisatie is het mogelijk de meest geschikte multidisciplinaire behandeling te bieden voor een welbepaalde psychische kwetsbaarheid.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van onze zorgprogramma's.

de bolder

Crisisopvang en observatie

crisisopvang en diagnosestelling

De Bolder - Een bolder is een paal op de kade waaraan schepen zich tijdens hun tocht even kunnen aanleggen. Het is een houvast die een moment van veiligheid en rust biedt tijdens de vaart. Ondertussen kan aan wal de koers die het schip zal varen verder uitgestippeld worden.

doelgroep

De Bolder is er voor personen bij wie een intensieve begeleiding noodzakelijk is omwille van een crisis of bij wie men grondig wil observeren in functie van een diagnosestelling. In het kader van gedwongen opname kan men bij ons terecht voor een observatieperiode van 40 dagen.

behandeldoelstellingen

In een gestructureerd en rustgevend kader worden de crisissituaties ondervangen. Vanuit een gedragstherapeutische benadering wordt ingespeeld op de noden door het aanbieden van een crisisopname, een korte behandeling of een gerichte doorverwijzing.

Verantwoordelijke arts: Dr. L. Budiharto
Afdelingsartsen: Dr. L. Budiharto
Coördinator: C. Dutoit
Psycholoog: K. Vandenbrande
Sociale dienst: A. Dequesne

de brug

Angst- en stemmingsproblemen

angst- en stemmingsstoornissen

De Brug - De werkbrug van het schip is het hersen- en zenuwcentrum van een schip. Op de brug wordt de koers en vaart van het schip geregeld alsook de plaatsbepaling. In lijn met de herstelvisie bepaalt de zorgvrager het reisdoel en samen met het multidisciplinair team wordt de route uitgestippeld.

doelgroep

De Brug is een zorgprogramma voor personen met een angst– en/of stemmingsproblematiek. Zorgvragers die hierdoor vastlopen in verschillende levensdomeinen (werk, relatie, ouder worden, levensfasen, …) kunnen bij ons terecht.
 

behandeldoelstellingen

Zorgvragers worden gestimuleerd om inzichten te verwerven in hun ervaren moeilijkheden en hen vaardigheden aan te leren om er adequaat mee om te gaan. We doen maximaal beroep op de krachten die aanwezig zijn bij de patiënt zelf en in het netwerk rondom de patiënt. We leggen de focus op stabilisatie, reactivatie, zelfzorg, zelfreflectie en emotiehantering. Onze werking is geïnspireerd door de herstelvisie. We gebruiken daarbij ook technieken vanuit het systeem-therapeutisch en cognitief gedragstherapeutisch kader.
 

Verantwoordelijke arts: Dr. J. Govaerts
Coördinator: N. Siemons
Psychologen: I. Notebaert, J. Rubbens
Sociale dienst: M. Coppens, G. Vuylsteke

de boeg

Psychosezorg en resocialisatie

psychosezorg en resocialisatie

De Boeg - De boeg staat letterlijk voor de voorsteven van het schip die een scherpe lijn door het water trekt. De boeg van de ijsbreker maakt los wat vast zit. Die scherpe, duidelijke lijn staat voor de duidelijke structuur die we bieden in deze leefgroep.

doelgroep

Dit zorgprogramma richt zich tot volwassenen met een psychotische problematiek en/of een autismespectrumstoornis. Ook mensen met een sociale kwetsbaarheid krijgen binnen dit zorgprogramma een behandelaanbod op maat.

behandeldoelstellingen

Met behulp van een duidelijke structuur en een directieve aanpak stimuleren we de activering. We proberen de draagkracht te versterken door de eigen kwaliteiten te verkennen en reiken handvatten aan om beter te functioneren binnen de eigen sociale context. De uiteindelijke doelstelling is een optimale reïntegratie in de maatschappij.

Verantwoordelijke arts: Dr. L. Budiharto
Coördinator: E. Muylle
Psycholoog: I. Verschae
Sociale dienst: K. Delmeire en S. Vercruysse

de vlonder

Verslavingszorg

verslavingszorg

De Vlonder - De vlonder is de houten loopbrug tussen schip en oever en symboliseert een overstap, een verandering, het verlaten van het water en via de vlonder op het vaste land stappen.

doelgroep

Dit zorgprogramma richt zich tot personen die kampen met alcohol- en/of medicatiemisbruik of -afhankelijkheid.

behandeldoelstellingen

We begeleiden mensen tijdens hun behandeling om andere keuzes te leren maken en het leven met middelenmisbruik achter zich te laten. We moedigen de mensen aan om tijdens hun opname zelf verantwoordelijkheid op te nemen. We proberen een oplossingsgerichte en respectvolle omgeving aan te bieden waarin we een actieve inzet van de patiënt vragen.

Verantwoordelijke arts: Dr. I. Gybels
Coördinator: E. Muylle
Psycholoog: H. Berghmans
Sociale dienst: H. Verstraete

nieuws

herstelacademie zuid-west vlaanderen

Kalender 2024
lees meer

open geestdag 8 oktober

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer