zorgprogramma's

Zorg op maat en expertise staan centraal. Daarom biedt het PZ H. Familie verschillende gespecialiseerde zorgprogramma's aan. Door deze specialisatie is het mogelijk de meest geschikte multidisciplinaire behandeling te bieden voor een welbepaalde psychische kwetsbaarheid.

Hieronder vindt u alvast een overzicht van onze zorgprogramma's.

de bolder

Crisisopvang en observatie

crisisopvang en diagnosestelling

De Bolder - Een bolder is een paal op de kade waaraan schepen zich tijdens hun tocht even kunnen aanleggen. Het is een houvast die een moment van veiligheid en rust biedt tijdens de vaart. Ondertussen kan aan wal de koers die het schip zal varen verder uitgestippeld worden.

doelgroep

De Bolder is er voor personen bij wie een intensieve begeleiding noodzakelijk is omwille van een crisis of bij wie men grondig wil observeren in functie van een diagnosestelling. In het kader van gedwongen opname kan men bij ons terecht voor een observatieperiode van 40 dagen.

behandeldoelstellingen

In een gestructureerd en rustgevend kader worden de crisissituaties ondervangen. Vanuit een gedragstherapeutische benadering wordt ingespeeld op de noden door het aanbieden van een crisisopname, een korte behandeling of een gerichte doorverwijzing.

Verantwoordelijke arts: Dr. L. Budiharto
Afdelingsartsen: Dr. L. Budiharto en Dr. L. Vandenbussche
Coördinator: C. Dutoit
Psycholoog: A. Berckmoes
Sociale dienst: V. De Coninck

het anker

Depressie en angststoornissen

depressie en angststoornissen

Het Anker - Het anker uitgooien doen we als we even willen aanmeren, tot rust willen komen, bij moeten tanken, provisies willen inslaan,… Daarna kiezen we weer de volle zee om nieuwe horizonten te verkennen en eventueel zelfs een totaal nieuwe route te volgen.

doelgroep

Het Anker is een zorgprogramma voor personen met angst en /of een depressieve stemming. Personen die vastlopen in verschillende levensdomeinen - werk, relatie, ouder worden, levensfasen,… - kunnen bij ons terecht.

behandeldoelstellingen

Personen worden gestimuleerd om inzichten te verwerven in hun ervaren moeilijkheden en hen vaardigheden aan te leren om er adequaat mee om te gaan. We doen maximaal beroep op de kwaliteiten die aanwezig zijn bij de patiënt zelf en in het netwerk rondom de patiënt. We beogen reactivatie via een therapeutisch programma op maat. Onze werking is geïnspireerd door een systeemtherapeutisch en cognitief gedragstherapeutisch kader.

Verantwoordelijke arts: Dr. K. Stuer
Coördinator: N. Siemons
Psycholoog: I. Notebaert
Sociale dienst: M. Coppens

de kiel

Stemmings- en relatieproblemen

stemmings- en relatieproblemen

De Kiel - De kiel vormt de ruggengraat van een schip. Het is een lange, meestal uit verschillende delen samengestelde houten balk. Zo zien we de vergelijking met het thuissysteem, dat ook bestaat uit verschillende elementen die samen een zekere homeostase (stabiel evenwicht van het interne milieu) nastreven.

doelgroep

De Kiel is een zorgprogramma voor personen die te kampen hebben met emotionele en/of relationele problemen, met psychische destabilisatie tot gevolg. Hierdoor is het opnemen van dagdagelijkse taken binnen het gezin of werkcontext bemoeilijkt of tijdelijk niet meer mogelijk. Depressieve klachten en angstklachten staan vaak op de voorgrond. Binnen dit zorgprogramma bieden we ook professionele ondersteuning aan mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden.

behandeldoelstellingen

Aan de hand van een uitgebalanceerd therapeutisch aanbod streven we naar een zekere mate van persoonlijkheidsgroei bij de patiënten. Ook trachten we het inzicht te versterken in de eigen kwetsbaarheid, wat kan leiden tot nieuwe perspectieven. Vanuit een ondersteunend therapeutisch klimaat leggen we o.a. de focus op zelfontplooiing, zelfzorg en emotiehantering. Binnen onze werking laten we ons inspireren door het systeemtheoretisch denkkader, gecombineerd met methodieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Verantwoordelijke arts: Dr. S. De Wit
Afdelingsartsen: Dr. S. De Wit en Dr. K. Stuer 
Coördinator: N. Siemons
Psychologen: S. De Groote
Sociale dienst: G. Vuylsteke

de boeg

Psychosezorg en resocialisatie

psychosezorg en resocialisatie

De Boeg - De boeg staat letterlijk voor de voorsteven van het schip die een scherpe lijn door het water trekt. De boeg van de ijsbreker maakt los wat vast zit. Die scherpe, duidelijke lijn staat voor de duidelijke structuur die we bieden in deze leefgroep.

doelgroep

Dit zorgprogramma richt zich tot volwassenen met een psychotische - en/of stemmingsproblematiek, waarbij er ook vaak een sociale kwetsbaarheid aanwezig is. Ook personen met autistiforme kenmerken krijgen binnen dit zorgprogramma een behandelaanbod op maat. 

behandeldoelstellingen

Met behulp van een duidelijke structuur en een directieve aanpak stimuleren we de activering. We proberen de draagkracht te versterken door de eigen kwaliteiten te verkennen en reiken handvatten aan om beter te functioneren binnen de eigen sociale context. De uiteindelijke doelstelling is een optimale reïntegratie in de maatschappij.

Verantwoordelijke arts: Dr. L. Budiharto
Coördinator: E. Muylle
Psycholoog: I. Verschae
Sociale dienst: K. Delmeire en S. Vercruysse

de vlonder

Verslavingszorg

verslavingszorg

De Vlonder - De vlonder is de houten loopbrug tussen schip en oever en symboliseert een overstap, een verandering, het verlaten van het water en via de vlonder op het vaste land stappen.

doelgroep

Dit zorgprogramma richt zich tot personen die kampen met alcohol- en/of medicatiemisbruik of -afhankelijkheid.

behandeldoelstellingen

We begeleiden mensen tijdens hun behandeling om andere keuzes te leren maken en het leven met middelenmisbruik achter zich te laten. We moedigen de mensen aan om tijdens hun opname zelf verantwoordelijkheid op te nemen. We proberen een oplossingsgerichte en respectvolle omgeving aan te bieden waarin we een actieve inzet van de patiënt vragen.

Verantwoordelijke arts: Dr. L. Vandenbussche
Coördinator: E. Muylle
Psycholoog: D. Demiddel
Sociale dienst: H. Verstraete

nieuws

coronavirus

Afspraken
lees meer

praatcafe in balans: 8 juni 2021 - 19.30u

Fibromyalgie en CVS anders bekeken
lees meer