zorgaanbod

Het PZ H. Familie is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van volwassenen met psychische moeilijkheden. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgvormen kunnen wij steeds zorg op maat bieden: consultatie bij een psychiater, volledige opname op een gespecialiseerde zorgafdeling, dagopname, specifieke nazorgprogramma's, psychiatrische zorg in de thuissituatie, enz.

Als patiënt wordt u steeds als mens in z’n  totaliteit benaderd dankzij ons multidisciplinair en gespecialiseerd behandelaanbod.

Multidisciplinaire aanpak

medicamenteuze behandeling

Indien aangewezen stelt de psychiater medicatie voor als onderdeel van het  behandelplan. Bij vragen over medicatie kunt u steeds bij uw psychiater of het verplegend personeel terecht.

medisch-somatische behandeling

Naast de aandacht voor het psychisch welbevinden worden ook lichamelijke klachten opgevolgd door de psychiater samen met de interne huisarts, die wekelijks consultaties houdt in ons ziekenhuis.

In het kader van neurologische onderzoeken en electroconvulsietherapie is er een nauwe samenwerking met AZ Groeninge.

morele, godsdienstige en filosofische begeleiding

Een team van pastorale medewerkers is beschikbaar om naast het behandelplan aandacht te hebben voor spirituele en zingevingsvragen naar aanleiding van uw opname.

Er kan ook altijd beroep gedaan worden op een vertegenwoordiger van uw godsdienst of levensbeschouwing.

psychotherapeutische behandeling

De psychotherapeutische behandeling is een belangrijke pijler in onze werking. Aan elk zorgprogramma is naast een psychiater ook een klinisch psycholoog  verbonden. Psychotherapie bestaat uit zowel individuele sessies als groepssessies.

De twee belangrijke stromingen die gehanteerd worden, zijn de cognitieve gedragstherapie en de systeemtherapie. Binnen deze kaders beschikken we over expertise in traumatherapie, EMDR, schematherapie, ...

sociaal-administratieve ondersteuning

De sociale dienst staat u tijdens uw opname met raad en daad bij om al uw administratieve zaken op punt te stellen. De sociale dienst behartigt ook de goede voorbereiding en regeling van uw ontslag uit het ziekenhuis.

relatie- en gezinsondersteuning

Tijdens uw opname zorgt onze sociale dienst - samen met de andere teamleden - voor een optimale opvang van uw familieleden en wordt verkend hoe uw partner en uw gezin betrokken kunnen worden bij uw behandel- en herstelproces. Daarbij hebben we ook bijzondere aandacht voor kinderen binnen het kader van onze KOPP-werking (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen). Wenst u hierover meer informatie, neem dan gerust contact op met een medewerker van de sociale dienst.

ergotherapeutische behandeling

Tijdens uw behandeling is er een ruim aanbod aan therapeutische activiteiten zoals psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, communicatietraining, geheugentraining, …

psycho-motore therapie

Wetenschappelijke evidentie bevestigt de positieve impact van beweging op de mentale gezondheid.  Sport, bewegingstherapie, relaxatietherapie, mindfulness en ontspannende activiteiten maken daarom deel uit van het therapieprogramma.

beeldende therapie

Beeldende therapie is een creatieve en ervaringsgerichte therapievorm waarbij je via beeldende materialen en werkvormen aan de slag kan met hindernissen, problemen en uiteenlopende gevoelens.

muziektherapie

Muziektherapie is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie. Het gaat over muziek beleven, elk op zijn eigen manier. Dit gebeurt aan de hand van muziek beluisteren, bestaande muziek naspelen, improviseren, zingen, liedjes schrijven, muzikale spelsituaties, etc.

psychodiagnostiek

Ter ondersteuning van de diagnosestelling kunnen bijkomende testonderzoeken voorgesteld worden.

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

herstelacademie zuid-west vlaanderen

Kalender 2024
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisiszorg
de brug
angst- en stemmingsstoornissen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

Herstelacademie Zuid-West Vlaanderen

Kalender 2024
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisiszorg
de brug
angst- en stemmingsstoornissen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer