patiënten & familie

Overweegt u of bent u in behandeling in ons ziekenhuis? U wenst meer informatie over uw rechten en plichten als patiënt? Als familielid wenst u contact op te nemen met een medewerker van de sociale dienst? Wat zijn de bezoekuren? Hoeveel kost een opname? 

Hieronder vindt u alvast de antwoorden op een aantal meest gestelde vragen.

u zoekt hulp?

U zoekt hulp voor uzelf of een naaste die kampt met psychische moeilijkheden?

lees meer

Het PZ H. Familie is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van volwassenen met psychische moeilijkheden. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgvormen kunnen wij steeds zorg op maat bieden.

Raadplegingen 

 

Een afspraak maken bij een psychiater gebeurt doorgaans enkel op advies van uw huisarts, een arts-specialist of een andere professionele hulpverlener (bv. klinisch psycholoog). Na dit advies kan u vervolgens via het klinisch secretariaat een afspraak maken. Klik hier voor meer info

Opname

 

Meestal gebeurt een opname in overleg met uw huisarts of arts-specialist. De dag van uw opname meldt u zich aan de receptie. Wanneer uw verwijzer of uzelf vindt dat een dringende psychiatrische opname nodig is, kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie van het ziekenhuis. Klik hier voor meer info

 

Naast raadplegingen en opname is er ook de mogelijkheid tot dagtherapie en hulpverlening in de thuissituatie. Voor een overzicht van al onze zorgvormen, klik hier

kamerkeuze en verblijfskost

Hoeveel kost een opname?

lees meer

Kamerkeuze

 

Bij opname krijgt u een opnameformulier waarbij u een kamerkeuze kunt aanduiden. De aanwezige verpleegkundige overloopt samen met u dit opnameformulier en eventuele onduidelijkheden worden toegelicht. Wenst u meer informatie over de opnameverklaring, klik dan hier 

U kunt bij opname kiezen tussen verschillende kamertypes :

 • een gemeenschappelijke kamer
 • een tweepersoonskamer
 • een éénpersoonskamer
 • een comfortkamer (éénpersoonskamer met eigen badkamer)

Ondanks het feit dat we zoveel mogelijk rekening proberen te houden met uw keuze, kan het gebeuren dat we wegens een te drukke bezetting niet onmiddellijk aan uw vraag kunnen voldoen. Wij vragen hiervoor uw begrip en wijzen erop dat bij kamerherschikkingen op een later tijdstip eventueel wel aan uw keuze kan voldaan worden. Indien u echter tijdens het verloop van de behandeling voor een andere kamer kiest, dient u deze keuze te bevestigen door middel van een nieuw formulier. Wij willen benadrukken dat het verschil in prijs tussen de kamertypes enkel het grotere comfort en meer privacy omvat maar helemaal geen verschil maakt wat betreft de kwaliteit van zorg.

 

Welke elementen bepalen de verblijfskost

 

 • Een groot deel van de hospitalisatiekosten wordt door de ziekteverzekering gedekt. Het ziekenhuis regelt deze betaling rechtstreeks met de mutualiteit.
 • Overeenkomstig de wetgeving wordt een persoonlijke bijdrage aan de patiënt gevraagd, het zogenaamde ‘remgeld’.
 • Voor een comfortkamer en éénpersoonskamer wordt een kamersupplement aangerekend
 • Voor het verblijf, op eigen vraag, in een comfortkamer of een éénpersoonskamer wordt een bijkomend ereloon aangerekend voor de prestaties van de arts.

Deze elementen samen vormen de kostennota die maandelijks aan u wordt bezorgd. De betaling ervan kan verricht worden via de kasdienst of via overschrijving. Bij de opname zal u ter bevestiging van uw kamerkeuze een formulier worden voorgelegd ter ondertekening. Op dit formulier worden de bedragen van remgelden, supplementen en erelonen in detail vermeld.

 

Persoonlijk aandeel in het verblijf (alle types hospitalisatie)

 

rechthebbenden op het voorkeurtarief (1)

andere rechthebbenden


PTL = persoon ten laste

met PTL

zonder PTL

gerechtigde met PTL

gerechtigde zonder PTL

descendent en werkloze met PTL

descendent en werkloze zonder PTL

1ste dag (dag van opname)

€ 6,90

€ 6,90

€ 46,69

€ 46,69

€ 34,17

€ 34,17

Vanaf de 2de dag- per dag

€ 6,90

€ 6,90

€ 19,42

€ 19,42

€ 6,90

€ 6,90

Vanaf de 91ste dag- per dag

€ 6,90

€ 6,90

€ 6,90

€ 19,42

€ 6,90

€ 6,90

Vanaf het 6de jaar- per dag

€ 6,90

€ 19,42

€ 6,90

€ 32,36

€ 6,90

€ 19,42

 

Eenmalig forfait per opname voor technische verstrekkingen (alle types hospitalisatie)

 

rechthebbenden op het voorkeurtarief (1)

andere rechthebbenden


PTL = persoon ten laste

met PTL

zonder PTL

gerechtigde met PTL

gerechtigde zonder PTL

descendent en werkloze met PTL

descendent en werkloze zonder PTL

1ste dag

-

-

€ 16,40

€ 16,40

€ 16,40

€ 16,40

 

Forfait geneesmiddelen per dag (alle types hospitalisatie) (7): € 0,80 per dag voor elke patiënt

 

Kamersupplementen per dag

Gemeenschappelijke kamer (5)

Tweepatiëntenkamer (5)

Individuele kamer

 

 

Standaard kamer

Comfortkamer

geen kamersupplement

geen kamersupplement

€ 6,20

€ 8,68

 

Honorariumsupplementen

 

Gemeenschappelijke kamer (5)

Tweepatiëntenkamer  (5)

Individuele kamer

 

 

 

Standaard kamer

Comfortkamer

verbonden artsen

0 %

0 %

15%

60%

niet-verbonden artsen

0 %

0 %

15%

60%

wat mee brengen?

Welke zaken dien ik zeker bij me te hebben ingeval van opname?

lees meer

Administratieve documenten en gegevens

 • Elektronische identiteitskaart (eID) of geldige verblijfsvergunning
 • Naam en adres van de huisarts
 • Een overzicht van de medicatie die u momenteel neemt, opgemaakt door uw huisarts of verwijzende arts
 • Telefoonnummer van familie of van een contactpersoon
 • Buitenlandse patiënten brengen een formulier E 111 mee
 • Formulier van een hospitalisatieverzekering indien u die hebt
 • Attest van de mutualiteit indien u attestgebonden geneesmiddelen voorgeschreven krijgt (medicatie waarvoor een toelating van de geneesheer adviseur van het ziekenfonds vereist is).
 • Eventuele verwijsbrief van de verwijzende arts of instantie.
 • Indien u loontrekkende of zelfstandige bent, met recht op ziekteuitkering, vergeet dan niet om zowel uw werkgever als uw ziekenfonds op de hoogte te brengen van uw arbeidsongeschiktheid.

Persoonlijke benodigdheden

 • Toiletbenodigdheden 
 • Persoonlijke kledij, jas, nachtkledij, …
 • Sportkledij & zwempak (bij eventuele deelname aan de psychomotorische therapie)
 • Eventueel uw leesbril en lectuur
 • Medicatie die u momenteel neemt

sociale dienst

Contactgegevens van de sociale dienst

lees meer

De sociale dienst staat in voor een optimale opvang van familieleden van de patiënt  en verkent hoe u als partner/familie betrokken kan worden bij het behandel- en herstelproces. De sociale dienst behartigt ook de goede voorbereiding en de regeling van het ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis. U kan steeds de sociaal werker van de afdeling waar de patiënt verblijft, contacteren via mail:

bezoekuren

De Boeg, De Vlonder, De Brug

lees meer
maandag   17u00-20u00
dinsdag   17u00-20u00
woensdag   17u00-20u00
donderdag   17u00-20u00
vrijdag   17u00-20u00
zaterdag 10u00-11u30 14u00-20u00
zondag 10u00-11u30 14u00-20u00

 

De Bolder

lees meer

Bezoek gebeurt op afspraak. Een bezoekmoment afspreken kan tussen 8u30-17u via de sociale dienst van de afdeling.

De bezoekmomenten kunnen dagelijks ingepland worden tussen 10u en 20u.

Openingsuren Brasserie Parkzicht

lees meer

Brasserie Parkzicht is gelegen in WZC Sint-Carolus en is bereikbaar via de buitendeur op het terras. De brasserie wordt uitgebaat door gemotiveerde vrijwilligers. Er kan iets genuttigd worden aan democratische prijzen (die geafficheerd zijn in de cafetaria).

Openingsuren:

 

Openingsuren

Maandag

14u - 17u30

Woensdag

14u - 17u30

Donderdag

14u - 17u30

Vrijdag

14u - 17u30

Zaterdag

14u - 17u30

patientenrechten

Wat zijn mijn rechten als patient?

lees meer

Vanuit onze kernwaarde 'respect' worden de rechten van de patiënt te allen tijde gerespecteerd: recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, ontvangen van duidelijke informatie, toestemmen of weigeren van een behandeling, inzage in het eigen dossier, bescherming van de privacy, klachtenbemiddeling, recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger en recht op pijnbehandeling. Lees meer.

ziekenhuisreglement

Welke regels dien ik te volgen tijdens een opname?

lees meer

Elke patiënt stapt bij opname in een behandelprogramma dat best aansluit bij de aanwezige problematiek. Concreet betekent dit dat de patiënten gedurende de duur van de opname op een afdeling samenleven met andere mensen.

Om de behandeling en het samenleven in het ziekenhuis en op de afdeling in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen zijn er ziekenhuisregels.

Het ziekenhuisreglement kan u hier vinden.

ook u kan bijdragen aan veilige zorg!

Voorkom dat u valt!

lees meer

Vallen is iets wat iedereen kan overkomen. Bepaalde omstandigheden kunnen echter het risico op vallen verhogen. Omdat we in ons ziekenhuis veel belang hechten aan uw veiligheid en welzijn, zetten we ons dagelijks in om risico’s op vallen tot een minimum te beperken. Lees in deze folder een aantal tips om valincidenten te voorkomen.

 

Een goede handhygiëne voorkomt verspreiding van infecties

lees meer

Ook u als patiënt of bezoeker heeft baat bij een goede handhygiëne. U kunt namelijk ook ziekteverwekkers overdragen op andere personen. Anderzijds kunt u ook een infectie oplopen via uw besmette handen. Lees in deze folder wat u kan doen in functie van een goede handhygiëne.

Het belang van hoest- en nieshygiëne

lees meer

Hoest- en nieshygiëne is belangrijk om te voorkomen dat bacteriën en virussen worden overgedragen van de ene persoon op de andere. Lees in deze folder hoe u veilig kunt hoesten en niezen.

Melden van incidenten en suggesties ter verbetering

lees meer

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft waarbij onze organisatie gericht is op continue verbetering. Mocht u - ondanks onze inspanningen om een maximale patiëntveiligheid en kwaliteit te garanderen - suggesties hebben om onze zorg verder te optimaliseren, dan vernemen wij dit uiteraard heel graag. Ook indien er zich een ongewenste gebeurtenis tijdens de behandeling heeft voorgedaan die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden bij de patiënt, aarzel dan zeker niet dit te melden aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling of aan onze kwaliteitscoördinator. Uw waardevolle feedback en suggesties stellen ons zo in staat om onze zorg op een steeds hoger niveau tillen. 

persoonsgegevens

Gegevensuitwisseling

lees meer

PZ H Familie is aangesloten bij COZO (Collaboratief zorgplatform). Dit is een elektronisch platform dat het mogelijk maakt dat verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis) waarmee u een therapeutische relatie hebt, informatie over u kunnen delen in het kader van de continuïteit van de zorg. Vooraleer informatie wordt gedeeld wordt de toestemming aan u gevraagd.

Hoe?

Bij opname in het ziekenhuis zal de maatschappelijk werker of arts nagaan of u uw toestemming al hebt gegeven (bv. bij een vroegere opname in een algemeen ziekenhuis, bij de huisarts, of zelf via het e-health portaal of cozo-portaal). Indien u reeds uw toestemming heeft gegeven, hoeft u niets meer te doen. Indien u uw toestemming nog niet hebt  gegeven, dan krijgt u de nodige informatie en de vraag om tot dit systeem toe te treden.

Wat?

Met uw toestemming is het mogelijk dat uw verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis) informatie kunnen opvragen. Concreet worden de brieven die opgemaakt worden bij de opname en het ontslag beschikbaar gesteld in het COZO-platform voor uw andere behandelaars.

U kunt ten allen tijde uw goedkeuring weer intrekken via uw huisarts, psychiater of via de cozo-website of e-healthportaal.

Meer informatie vindt u op www.cozo.be

Verwerking van persoonsgegevens - privacyreglement

lees meer

GDPR, voluit de General Data Protection Regulation (of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), is een Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens. Deze wetgeving legt heel wat spelregels vast over wat mag gebeuren met persoonlijke gegevens, welke procedures toegepast moeten worden en hoe de gegevens afgeschermd moeten worden. Meer weten over GDPR? Klik hier

Via ons privacyreglement wensen wij u zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen het ziekenhuis wordt omgegaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Lees hier het volledige privacyreglement.

online hulpverlening