begeleiding aan huis

Het Mobiel Crisis Team (MCT) Kortrijk is een ambulant multidisciplinair team dat kortdurende en intensieve interventies op maat biedt in de thuiscontext van de patiënt met een acute psychische of psychiatrische crisis. Doel is om op die manier een ziekenhuisopname te voorkomen.

Het mobiel team ‘De Fender’ biedt deskundige psychiatrische hulpverlening aan in de thuissituatie voor volwassenen, zowel na een opname in ons ziekenhuis als tijdens een ambulant behandelingstraject bij de psychiater.

mct kortrijk

Het Mobiel Crisis Team Kortrijk is een samenwerking tussen pz h. familie en az groeninge, en is ontstaan in kader van de verdere uitrol van de mobiele crisiswerking binnen het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen.

Het MCT Kortrijk richt zich tot volwassenen (woonachtig in de regio Kortrijk - Kuurne - Harelbeke) die kampen met een acute psychische of psychiatrische crisis. Er wordt aan huis een intensieve begeleiding van maximaal 4 weken opgestart. Indien vereist, kan dit eenmalig met twee weken verlengd worden.

Het team bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en psychiatrisch verpleegkundigen.

Aanmeldingen gebeuren steeds door een huisarts, psychiater of organisatie waaraan een psychiater verbonden is. De begeleiding door het Mobiel Crisis Team Kortrijk is gratis.

Bekijk hier de folder

 

de fender

Met De Fender willen we de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie zo vlot mogelijk laten verlopen dan wel een opname voorkomen. 

De Fender biedt deskundige psychiatrische hulpverlening aan in de thuissituatie voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. De begeleiding verloopt via huisbezoeken die vooraf vastgelegd worden tussen cliënt en begeleider.

Het team bestaat uit twee psychiatrisch verpleegkundigen die worden ondersteund door een superviserend psychiater en een psychologe.

Na contact met De Fender wordt een eerste gesprek gepland bij de cliënt thuis en wordt nagegaan of onze zorg aan de verwachtingen kan beantwoorden. Daarna wordt in team overlegd welke mogelijkheden er zijn om de begeleiding uit te bouwen.

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

herstelacademie zuid-west vlaanderen

Kalender 2024
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisiszorg
de brug
angst- en stemmingsstoornissen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

Herstelacademie Zuid-West Vlaanderen

Kalender 2024
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisiszorg
de brug
angst- en stemmingsstoornissen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer