opname

Geplande opname

Meestal gebeurt een opname in overleg met uw huisarts of arts-specialist. De dag van uw opname meldt u zich aan de receptie.

Dringende opname?

Wanneer uw verwijzer of uzelf vindt dat een dringende psychiatrische opname nodig is, kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie van het ziekenhuis op het nummer 056/24.52.11. Bij hoogdringendheid buiten de openingsuren van de receptie is er steeds telefonische permanentie.

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen wordt het afgeraden om opname-aanvragen via mail te versturen.

opnameverloop

Bij opname meldt u zich op het afgesproken uur aan bij de receptie van het ziekenhuis. Een verpleegkundige zal u begeleiden naar uw afdeling. Eenmaal op de afdeling krijgt u de mogelijkheid om op verhaal te komen. Een verpleegkundige zal u in eerste instantie een luisterend oor bieden. Van de verpleegkundige krijgt u ook heel wat praktische informatie mee over het reilen en zeilen op de afdeling. Deze informatie kunt u nadien nog eens rustig nalezen in de opnamebrochure van het ziekenhuis of de opnamefolder van uw afdeling.

Nadat een aantal administratieve zaken in orde gebracht zijn, kunt u kennismaken met de rest van de medewerkers en de andere mensen die op uw afdeling in behandeling zijn. U krijgt een rondleiding doorheen uw afdeling/ziekenhuis.

Vervolgens komt uw behandelende psychiater langs en wordt de behandeling in overleg met u besproken. Tijdens de daaropvolgende dagen krijgt u het bezoek van de psycholoog van de afdeling om samen met u de doelstellingen van uw opname te overlopen en van start te gaan met de therapeutische gesprekken. Een medewerker van de sociale dienst zal u opzoeken om u - indien nodig- op weg te helpen met uw administratieve taken en om uw familie mee te ondersteunen tijdens uw behandeling. De ergotherapeut van de afdeling zal samen met u het therapieprogramma overlopen zodat u weet welke activiteiten op de afdeling aangeboden worden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u steeds terecht bij het verpleegkundig personeel of de leden van het team.

wat meebrengen?

Administratieve documenten en gegevens

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • Naam en adres van de huisarts
 • Een overzicht van de medicatie die u momenteel neemt, opgemaakt door uw huisarts of verwijzende arts
 • Telefoonnummer van familie of van een contactpersoon
 • Buitenlandse patiënten brengen een formulier E 111 mee
 • Formulier van een hospitalisatieverzekering indien u die hebt
 • Attest van de mutualiteit indien u attestgebonden geneesmiddelen voorgeschreven krijgt (medicatie waarvoor een toelating van de geneesheer adviseur van het ziekenfonds vereist is).
 • Eventuele verwijsbrief van de verwijzende arts of instantie.
 • Indien u loontrekkende of zelfstandige bent, met recht op ziekteuitkering, vergeet dan niet om zowel uw werkgever als uw ziekenfonds op de hoogte te brengen van uw arbeidsongeschiktheid.

Persoonlijke benodigdheden

 • Toiletbenodigdheden 
 • Persoonlijke kledij, jas, nachtkledij, …
 • Sportkledij & zwempak (bij eventuele deelname aan de psychomotorische therapie)
 • Eventueel uw leesbril en lectuur
 • Medicatie die u momenteel neemt

ontslag

Het ontslag gebeurt na overleg tussen u en het behandelende team. We vinden het belangrijk om uw ontslag uit het ziekenhuis samen met u goed voor te bereiden. Een goede voorbereiding zorgt immers voor een aangename overgang van het ziekenhuis naar uw thuismilieu.

Op de dag van uw ontslag kunt u vanaf 14 uur het ziekenhuis verlaten. Gelieve ervoor te zorgen dat u tijdig al uw persoonlijke bezittingen meeneemt. De resterende medicatie van de ontslagdag kunt u bij de verpleegkundige bekomen. Gelieve ook tijdens het afsluitend gesprek met uw arts de nodige voorschriften voor medicatie te vragen.

praatkaffee

In Balans
lees meer

opendeurdag 17 september

De Korbeel en De Patio
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
de brug
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer

Praatkaffee

In Balans
lees meer

Opendeurdag 17 september

De Korbeel en De Patio
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
de brug
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer