opname

Geplande opname

Meestal gebeurt een opname in overleg met uw huisarts of arts-specialist. De dag van uw opname meldt u zich aan de receptie.

Dringende opname?

Wanneer uw verwijzer of uzelf vindt dat een dringende psychiatrische opname nodig is, kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie van het ziekenhuis op het nummer 056/24.52.11. Bij hoogdringendheid buiten de openingsuren van de receptie is er steeds telefonische permanentie.

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen wordt het afgeraden om opname-aanvragen via mail te versturen.

opnameverloop

Bij opname meldt u zich op het afgesproken uur aan bij de receptie van het ziekenhuis. Een verpleegkundige zal u begeleiden naar uw afdeling. Eenmaal op de afdeling krijgt u de mogelijkheid om op verhaal te komen. Een verpleegkundige zal u in eerste instantie een luisterend oor bieden. Van de verpleegkundige krijgt u ook heel wat praktische informatie mee over het reilen en zeilen op de afdeling. Deze informatie kunt u nadien nog eens rustig nalezen in de opnamebrochure van het ziekenhuis of de opnamefolder van uw afdeling.

Nadat een aantal administratieve zaken in orde gebracht zijn, kunt u kennismaken met de rest van de medewerkers en de andere mensen die op uw afdeling in behandeling zijn. U krijgt een rondleiding doorheen uw afdeling/ziekenhuis.

Vervolgens komt uw behandelende psychiater langs en wordt de behandeling in overleg met u besproken. Tijdens de daaropvolgende dagen krijgt u het bezoek van de psycholoog van de afdeling om samen met u de doelstellingen van uw opname te overlopen en van start te gaan met de therapeutische gesprekken. Een medewerker van de sociale dienst zal u opzoeken om u - indien nodig- op weg te helpen met uw administratieve taken en om uw familie mee te ondersteunen tijdens uw behandeling. De ergotherapeut van de afdeling zal samen met u het therapieprogramma overlopen zodat u weet welke activiteiten op de afdeling aangeboden worden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u steeds terecht bij het verpleegkundig personeel of de leden van het team.

wat meebrengen?

Administratieve documenten en gegevens

 • Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • Naam en adres van de huisarts
 • Een overzicht van de medicatie die u momenteel neemt, opgemaakt door uw huisarts of verwijzende arts
 • Telefoonnummer van familie of van een contactpersoon
 • Buitenlandse patiënten brengen een formulier E 111 mee
 • Formulier van een hospitalisatieverzekering indien u die hebt
 • Attest van de mutualiteit indien u attestgebonden geneesmiddelen voorgeschreven krijgt (medicatie waarvoor een toelating van de geneesheer adviseur van het ziekenfonds vereist is).
 • Eventuele verwijsbrief van de verwijzende arts of instantie.
 • Indien u loontrekkende of zelfstandige bent, met recht op ziekteuitkering, vergeet dan niet om zowel uw werkgever als uw ziekenfonds op de hoogte te brengen van uw arbeidsongeschiktheid.

Persoonlijke benodigdheden

 • Toiletbenodigdheden 
 • Persoonlijke kledij, jas, nachtkledij, …
 • Sportkledij & zwempak (bij eventuele deelname aan de psychomotorische therapie)
 • Eventueel uw leesbril en lectuur
 • Medicatie die u momenteel neemt

ontslag

Het ontslag gebeurt na overleg tussen u en het behandelende team. We vinden het belangrijk om uw ontslag uit het ziekenhuis samen met u goed voor te bereiden. Een goede voorbereiding zorgt immers voor een aangename overgang van het ziekenhuis naar uw thuismilieu.

Op de dag van uw ontslag kunt u vanaf 14 uur het ziekenhuis verlaten. Gelieve ervoor te zorgen dat u tijdig al uw persoonlijke bezittingen meeneemt. De resterende medicatie van de ontslagdag kunt u bij de verpleegkundige bekomen. Gelieve ook tijdens het afsluitend gesprek met uw arts de nodige voorschriften voor medicatie te vragen.

coronavirus

Afspraken
lees meer

praatcafe in balans: 8 juni 2021 - 19.30u

Fibromyalgie en CVS anders bekeken
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
het anker
depressie en angststoornissen
de kiel
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer

Coronavirus

Afspraken
lees meer

PRAATCAFE in balans: 8 juni 2021 - 19.30u

Fibromyalgie en CVS anders bekeken
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
het anker
depressie en angststoornissen
de kiel
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer