raadplegingen

U kan bij onze psychiaters terecht voor diagnosestelling en behandeling. Behandeling via raadplegingen bestaat uit een combinatie van farmacotherapie (medicatie) en psychotherapie. Zowel nieuwe patiënten als patiënten die verdere behandeling nodig hebben na een opname kunnen terecht bij onze psychiaters.

In functie van zowel diagnosestelling als psychotherapeutische behandeling dient u de Nederlandse taal goed te beheersen. Indien u niet Nederlandstalig bent, dient u zich te laten vergezellen door een tolk tijdens de raadplegingen.

ambulante consultaties

Een afspraak maken bij een psychiater gebeurt doorgaans enkel op advies van uw huisarts, een arts-specialist of een andere professionele hulpverlener (bv. klinisch psycholoog). Na dit advies kan u vervolgens via het klinisch secretariaat een afspraak maken op het nummer 056/24.53.37.

Indien u niet kan aanwezig zijn op een geplande afspraak, gelieve het klinisch secretariaat minstens 2 werkdagen op voorhand te verwittigen. Bij herhaaldelijke afwezigheid zonder voorafgaandelijke verwittiging dienen we voorrang te geven aan andere patiënten.

openingsuren klinisch secretariaat

Maandag:      8u00-12u00    13u00-16u45

Dinsdag:        8u00-12u00   13u00-16u45

Woensdag:    8u00-12u00

Donderdag:   8u00-12u00   13u00-16u45

Vrijdag:          8u00-12u00   13u00-15u30

de psychiaters

Alle psychiaters zijn geconventioneerd waardoor u als patiënt enkel de officiële tarieven zonder supplementen betaalt. Op de website van het RIZIV vindt u meer informatie inzake de vergunnings- of registratiestatus van de psychiaters. 

De artsen vallen niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Met eventuele vragen over deze verzekeringen kan u terecht bij onze ombudsdienst.

psychiaters pz h. familie

Dr. L. Budiharto - Hoofdarts

Dr. J. Govaerts

Dr. I. Gybels

kinder- en jeugdpsychiaters de korbeel - de patio

Dr. D. De Man - Medisch diensthoofd

Dr. E. Deboosere

Dr. M. Deleu

Dr. S.A. Van Lysebeth

Dr. A. Verpraet

Dr. I. Lesage

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

herstelacademie zuid-west vlaanderen

Kalender 2024
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisiszorg
de brug
angst- en stemmingsstoornissen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

Herstelacademie Zuid-West Vlaanderen

Kalender 2024
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisiszorg
de brug
angst- en stemmingsstoornissen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer