kwaliteit

Accreditatie

 

Het PZ. H. Familie werd begin december 2016 bekroond met het Qmentum kwaliteitslabel en was hiermee het eerste psychiatrisch ziekenhuis in de Benelux dat de internationale Qmentum kwaliteitsnorm heeft behaald. Het Qmentum kwaliteitskader toetst aan de hand van vooraf bepaalde en internationaal erkende normen of kwaliteitsvolle en veilige zorg gegarandeerd kan worden en evalueert of de cultuur in de organisatie gericht is op continue verbetering. Het volledige rapport kan u hier lezen, evenals de bevestiging van het positief accreditatiebesluit (klik hier). Met de coronacrisis werd het accreditatiebesluit met 1 jaar verlengd (klik hier). Binnen het ziekenhuis heerst er een cultuur van voortdurende verbetering van kwaliteit en veiligheid in functie van de patiënten, medewerkers en bezoekers. Daarom kozen we in 2021 opnieuw voor een externe audit door Qualicor Europe met alweer een prachtig resultaat. Het volledige rapport kan u hier lezen.

 

Zorginspectie

 

Erkenning

PZ H. Familie is erkend onder het erkenningsnummer 528.

Suïcidepreventie

In 2021 startte de zorginspectie met onaangekondigde thematische inspectierondes i.v.m. suïcidepreventie in ed volwassenpsychiatrie. Het inspectieverslag kan u hier raadplegen.

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen

In 2016 startte de Zorginspectie met een thematische inspectieronde rond vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) in alle kinder- en jeugdpsychiatrische diensten van Vlaanderen. Het inspectieverslag van ons ziekenhuis kan u hier raadplegen, evenals onze toelichting (klik hier) en onze visie op het omgaan met agressie (klik hier).

 

Uitkomstenmetingen

Als psychiatrisch ziekenhuis streven we er voortdurend naar om de meest kwalitatieve zorg aan te bieden en hierover transparant te zijn. Daarom hebben we er als psychiatrisch ziekenhuis voor gekozen om onze kerndoelstelling - “het optimaliseren van de psychische gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit” - objectief in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kunnen wij gericht onze dienstverlening en ons behandelaanbod verder optimaliseren. Zorgt een opname (volledig of dagtherapie) in het PZ H. Familie voor een daling van de psychische klachten? Om deze vraag te beantwoorden wordt bij elke patiënt de HoNOS-12* gescoord bij de start van de behandeling (meetmoment 1) en na één maand behandeling  (meetmoment 2). Door het verschil te berekenen tussen deze twee meetmomenten kan er objectief nagegaan worden of er een positieve evolutie is tijdens de behandeling.

Klik hier voor de resultaten

*  Health of the Nation Outcome Scale (Royal College of Psychiatrists, HoNOS Working Group, Londen, Engeland; Nederlandse vertaling:  Dr. N.L. Mulder, psychiater,  Drs. J. Loos, psychiater ,  Drs. A. Wiersma, socioloog).

 

Patiententevredenheid

Tijdens de opname van een patiënt streven we ernaar om een optimaal therapeutisch klimaat en traject te creëren. Om na te gaan of we in onze opdracht slagen, wordt er om de drie maanden een kwalitatief tevredenheidsonderzoek bij de patiënten uitgevoerd. Via focusgroepen peilen we naar wat we moeten behouden en wat we dienen te veranderen. Aan het einde wordt 1 kwantitatieve vraag gesteld of patiênten ons ziekenhuis zouden aanraden en een score te geven op 10.  

Daarop scoren we in 2022 gemiddeld 7.83/10.   De netpromoterscore in 2022 is 59,74%. (Uitleg netpromotorscore)

 

Gedurende het hele jaar wordt bij ontslag de Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP) afgenomen dit in samenwerking met het Vlaams PatiëntenPlatform en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit in de Zorg (VIKZ).  Meer info hieronder.

 

Indicatoren VIKZ


Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit in de Zorg (VIKZ) meet de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de gezondheidszorg. Ze voorzien eveneens een website om organisaties te vergelijken.  Lees verder over de indicatoren binnen de Geestelijke Gezondheidszorg..
 

Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP)

Bekijk hier de uitleg en de cijfers op de website van het VIKZ.

 

Volledigheid van geneesmiddelenvoorschriften

Met deze indicator wordt door externe auditoren gemeten hoeveel geneesmiddelenvoorschriften volledig ingevuld zijn. Het uitgangspunt is dat een volledig geneesmiddelenvoorschrift een voorwaarde is om goede kwaliteit van zorg en een juiste toediening van medicatie te organiseren binnen een ziekenhuiscontext. Een volledig geneesmiddelvoorschrift betekent dat er steeds 10 elementen aanwezig dienen te zijn. Bekijk hier de 10 elementen

In 2017 zijn in het PZ H. Familie 100% van de gecontroleerde voorschriften volledig en bevatten zij de 10 elementen. We werken met digitale voorschriften die enkel door de arts voorgeschreven kunnen worden. Sedert 2017 wordt gewerkt met een digitale handtekening van de artsen.

 

Suïcidepreventiebeleid

Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die toetsbaar zijn via een 10-punten checklist. Deze indicator wordt gemeten door externe auditoren vanuit andere voorzieningen in Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie omtrent de indicator. Het resultaat op deze indicator toont steeds een score op 10 waarbij score 0 betekent dat alle items van een suïcidepreventiebeleid afwezig zijn, terwijl score 10 wil zeggen dat alle items aanwezig zijn.

In PZ H. Familie behaalden we in 2016 een score van 7/10, in 2017 een score van 8/10 en in 2018 behaalden we 10/10. 

Bovenstaande evolutie toont aan dat we gedurende drie jaar ingezet hebben op een beter suïcidepreventiebeleid. Volgens de resultaten is ons suïcidepreventiebeleid perfect op orde, wat de basis biedt voor een goed uitgebouwd preventiebeleid. We blijven dus verder investeren in suïcidepreventie met als leidraad de VLESP richtlijnen

 

Patiëntveiligheidscultuurmeting

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft. Om te meten hoe het gesteld is met onze patiëntveiligheidscultuur werken we al enkele jaren mee aan het benchmarkonderzoek van UHasselt.

Uit de resultaten blijkt dat onze veiligheidscultuur over de jaren heen gestegen is en zelfs beter scoort dan de gemiddelde cultuur in de Belgische ziekenhuizen.

Er worden resultaten gegeven op 10 dimensies van patiëntveiligheid, de globale perceptie van veiligheid en het percentage rapportage van incidenten.

Voor meer gedetailleerde informatie klik hier.

 

9 keer kwaliteit troef

Onze algemene beleidsvisie rust op de 9 hefbomen en resultaatsgebieden van het EFQM kwaliteitsmodel. Lees verder

 

Gegevensbescherming

 

Lees hier ons beleid inzake de gegevensbescherming m.b.t. data van patiënten, medewerkers en andere personen.