kenniscentrum

Psychiatrie

 

Studiedagen / symposia

 

 

Tijdschriften / publicaties

 

 

Kwaliteit en patiëntveiligheid

 

 

Mens en organisatie

 

 

Aanbod vorming rond geestelijke gezondheidszorg

 

Door de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg staat de vermaatschappelijking van de zorg voor psychiatrische patiënten centraal. Er wordt hierbij sterk ingezet op het sneller detecteren van psychische en/of psychiatrische problemen, naast het vroeginterveniëren en sneller toeleiden naar gepaste zorg. De GGZ–actoren (Geestelijke Gezondheids Zorg) willen hierbij de partners op de eerste lijn zoveel mogelijk ondersteunen in deze opdracht. Heeft u een vraag naar vorming rond GGZ-thematieken (bv. rond omgaan met borderlinepatiënten, depressie bij ouderen, psychiatrische problematieken bij jongeren...) dan kan u zich wenden tot PZT Vesta. Alle GGZ-partners in Zuid-West-Vlaanderen hebben werk gemaakt van een oplijsting van hun vormingsaanbod rond GGZ-problematieken. De medewerkers van Vesta gaan dan op zoek naar de meest geschikte medewerker die de vorming op maat binnen uw organisatie kan geven. De kostprijs voor vorming is uniform voor de hele regio en bedraagt € 75 per uur of € 200 per dagdeel (inclusief verplaatsingskosten). De medewerkers van Vesta kunt u contacteren op het telefoonnummer 056/26.11.27, of op het GSM-nr. 0498/52.41.73. U kunt hen ook bereiken via e-mail info@vestazwvl.be